NỒI LẨU ĐIỆN SATO 50NL41 (5.0L)

6.450.000

in stock
SKU: TBGD0967061361